Elätkö “vaiheessa?”

Työmarkkinat voidaan Suomessa jakaa kolmeen ryhmään: työssäkäyviin, työttömiin sekä tukityöllistettyihin ja harjoittelijoihin.  Ammattiliitot, työttömyyskassat ja työmarkkinajärjestöt ajavat vain kahden ensimmäisen etuja.  Tukityöllistetyt ja harjoittelijat jäävät täysin tyhjän päälle.

Välityömarkkinoilla olevan tulisi jopa lain mukaan voida luottaa siihen, että hänen työskentelynsä vie kohti vakituista työsuhdetta.  Näin ei yleensä kuitenkaan ole, vaan kolmas sektori ja julkishallinto ja jopa jotkut hyödyntävät surutta työkokeilua koskevaa lainsäädäntöä palkaamalla aina uuden harjoittelijan tai tukityöllistetyn, kun edellisen työsuhde loppuu.  Sen sijaan useammankin eri tutkimuksen mukaan pk-yrityksiin palkkatuella työllistetyt jatkotyöllistyvät parhaiten normaaleihin työsuhteisiin.

Meillä on paljon ammattiin valmistuneita ihmisiä vailla työtä ja toisaalta monia yrityksiä, jotka eivät esimerkiksi palkkatukeen liittyvän byrokratian takia tahdo sitä käyttää palkatakseen työvoimaa. Te-toimiston kautta työnhakija ja -antaja eivät nykyään kohtaa.

THT ry haluaakin auttaa välityömarkkinoilla olevia löytämään työpaikkoja, joista on hyötyä niin rahallisesti kuin jatkotyöllistymisen kannalta. Yrittäjiä autamme löytämään sopivat työntekijät helposti, autamme paperisodassa ja neuvomme yksilöllisesti mitä tukia ja apuja voi hyödyntää, jotta pystyy palkkamaan lisätyövoimaa.

Tasavallan harjoittelijat ja tukityöllistetyt ry on rekisteröity yhdistys sekä verkkoyhteisö, joka toimii edellä mainittujen tukityöllistettyjen edunvalvojana, työllistämisen tukijana ja äänenkannattajana.  Sivustolla tuodaan esille myös vastuullisesti toimivia työnantajia.  Tavoitteenamme on luoda välityömarkkinoille toimivat pelisäännöt ja työehtosopimukset sekä auttaa yrityksiä löytämään päteviä työntekijöitä.

Ajankohtaista

Kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyminen (linkki)

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu ja se on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi mennä palkkatöihin tai osallistua Te -toimiston järjestämiin julkisiin työvoimapalveluihin.  Jos työkyvyssä ja -halussa ei ole mitään vikaa eikä elämänhallinnassa ole puutteita, kannattaa lukea tämä Sakari Timosen laatima bloggaus.

Kela ei estä todistamasta oikeudessa

(THT ry on tänään 25.4.2018 saanut kyselyynsä seuraavan vastauksen:) Kuntouttavan työtoiminnan ehdot on määritelty laissa tarkasti. Julkisuudessa (esim. Saku Timosen blogitekstissä Avussa ja Iltasanomien uutisoinnissa 23.4.) esiintyneet tiedot siitä, että Kela estäisi kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa asiakasta menemästä oikeudenkäyntiin todistajaksi, perustuvat valitettavaan väärinkäsitykseen.