Apulaisoikeusasiamies: kuntouttavalla työtoiminnalla ei voi paikata kunnan kassaa tai puuttuvia palveluja

Pelkkä työttömyysajan pituus ei riitä perusteeksi ohjata työtöntä kuntouttavaan työtoimintaan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen mukaan. Myöskään sopivien julkisten työvoimapalvelujen puute ei ole riittävä peruste ohjata henkilö kuntouttavaan työtoimintaan, toteaa Pölönen Kansan uutisten mukaan. Jatka lukemista “Apulaisoikeusasiamies: kuntouttavalla työtoiminnalla ei voi paikata kunnan kassaa tai puuttuvia palveluja”

THT ry:n hallituksen puheenjohtaja haastoi aktiivimallin vastuuministerit

Alla oleva blogikirjoitus on julkaistu 5.1.2018 Uuden Suomen Puheenvuoro -palstalla

Suurimmalle osalle lukijoista on lienee selvinnyt, että vuoden alusta voimaan tullut aktiivimalli ei palkitse aktiivisuudesta ja sen tarkoituksena onkin saattanut olla se, että budjetissa piti päästä leikkaamaan myös työttömyyspäivärahaa, vaikka kiky -sopimuksessa oltiin muusta sovittu.  Jatka lukemista “THT ry:n hallituksen puheenjohtaja haastoi aktiivimallin vastuuministerit”

Työryhmä esittää: Te -toimistojen tehtävät Kelalle 2018 alkaen

Tiivistelmä (sitaatti työryhmän raportista):

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 21.10.2016 työryhmän selvittämään, voidaanko työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen liittyvät viranomaistehtävät siirtää Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen vastuulle niin, että sitovasta työvoimapoliittisesta lausunnosta luovutaan. Lisäksi työryhmän tulee arvioida, onko muita henkilön toimeentuloon liittyviä tehtäviä tai sellaisia etuuksia, joiden myöntämiseen, maksamiseen tai takaisinperintään liittyviä viranomaistehtäviä olisi mahdollista antaa Kansaneläkelaitoksen ja mahdollisesti työttömyyskassojen tehtäväksi. Asettamispäätöksen mukaan työryhmän tulee tehdä ehdotus mainittujen viranomaistehtävien järjestämisestä 30.11.2016 mennessä. Jatka lukemista “Työryhmä esittää: Te -toimistojen tehtävät Kelalle 2018 alkaen”