Työryhmä esittää: Te -toimistojen tehtävät Kelalle 2018 alkaen

Tiivistelmä (sitaatti työryhmän raportista):

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 21.10.2016 työryhmän selvittämään, voidaanko työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen liittyvät viranomaistehtävät siirtää Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen vastuulle niin, että sitovasta työvoimapoliittisesta lausunnosta luovutaan. Lisäksi työryhmän tulee arvioida, onko muita henkilön toimeentuloon liittyviä tehtäviä tai sellaisia etuuksia, joiden myöntämiseen, maksamiseen tai takaisinperintään liittyviä viranomaistehtäviä olisi mahdollista antaa Kansaneläkelaitoksen ja mahdollisesti työttömyyskassojen tehtäväksi. Asettamispäätöksen mukaan työryhmän tulee tehdä ehdotus mainittujen viranomaistehtävien järjestämisestä 30.11.2016 mennessä. Jatka lukemista “Työryhmä esittää: Te -toimistojen tehtävät Kelalle 2018 alkaen”