Oikeuskanslerin vastaus THT ry:n 26.10.2017 tekemään kanteluun

Asia/Ärende Työttömien ohjeistaminen työnhakijaksi ilmoittautumisessa TE-toimistojen verkkopalvelun kautta sekä palvelun toimimattomuus
Asianumero/Ärendenummer OKV/2042/1/2017

Liite_1_OKV_2042_1_2017_päätös_yhdessä_OKV_2019_1_2017_ja_OKV_2092_1
Liite_2_työ-_ja_elinkeinoministeriön_skannattu_selvitys