THT ry:n hallituksen puheenjohtaja haastoi aktiivimallin vastuuministerit

Alla oleva blogikirjoitus on julkaistu 5.1.2018 Uuden Suomen Puheenvuoro -palstalla

Suurimmalle osalle lukijoista on lienee selvinnyt, että vuoden alusta voimaan tullut aktiivimalli ei palkitse aktiivisuudesta ja sen tarkoituksena onkin saattanut olla se, että budjetissa piti päästä leikkaamaan myös työttömyyspäivärahaa, vaikka kiky -sopimuksessa oltiin muusta sovittu. 

Lyhyesti: 18 tunnin työssäolon täytyy täyttää työssäoloehto.  Samoin yrittäjätulon, vajaa 250,-.  Työtön voi tosin nyt kokeilla yrittämistä neljän kuukauden ajan, tämän jälkeen hän muuttuu kokoaikaiseksi yrittäjäksi jos ei lopeta yritystoimintaansa kannattamattomana.  Työtön voi siis saada tästä apua korkeintaa ensimmäiselle kolmen kuukauden tarkastelujaksolleen.  Te -toimiston osoittamiin toimenpiteisiin eivät nytkään ole päässeet kaikki halukkaat ja hallitus viisaudessaan jopa pienensi näihin aktiivitoimiin suunnattuja määrärahoja.  Joten jatkossa niihin pääsee entistä harvempi työtön.

Kakkosvaiheessa tulee tämä työhakemusten kirjoitteluvaatimus.  Onko yrittäjiltä kysytty, mitä mieltä he ovat tulossa olevasta automaattihakemusten sähköpostitulvasta, joka seuraa siitä, kun kaikki lain piiriin kuuluvat yli puoli miljoonaa ihmistä alkavat kaikki postitella hakemuksiaan vain välttyäkseen tulossa olevasta karenssiautomaatista?  Tai miten näiden hakemusten lähettämisvelvollisuutta voidaan järkevästi tarkkailla?

Merkillistä kuviossa on ollut se, että lainmuutoksesta vastuussa olleet ministerit, työllisyysturvasta vastaava ministeri Pirkko Mattila (sin.) ja työministeri Jari Lindström (sin.) ovat olleet koko asiassa hiirenhiljaa.  Kokoomuksessakin vastuuministeri olisi mieluummin ollut valtiovarainministeri Petteri Orpo kuin ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.  Keskustalta sentään elinkeinoministeri Mika Lintilä on osallistunut debattiin, silti mallia puolustamaan on sielläkin heitetty jokin “kakkosnimi”, jonka nimeä en nyt edes muista.

Samalla tavalla, kuin työttömiltä vaaditaan aktiivisuutta, tulisi vastuuministereiltäkin vaatia.  Hekään nimittäin eivät saa työstään palkkaa, vaan kansanedustajan ja ministerin palkkioita, jotka maksetaan verovaroista.  Vähintä, mitä voidaan vaatia on, että he myös osoittavat kansalle osaavansa hallinnonalansa.

Tämän vuoksi haastankin heidät, etupäässä ministerit Mattila ja Lindström, debattiin kanssani suorassa TV -lähetyksessä.  Suorassa lähetyksessä sen vuoksi, että silloin he voivat myös todistaa katsojille sen, minkä verran tuntevat työllisyyspolitiikkaa ja kansantaloustiedettä, ilman että avustajat auttavat heitä sorvaten lausuntoja suuhunsa, minkä verran tuntevat työllisyyspolitiikkaan perustuvaa tutkimusta ja tilastoja ja paljastavat myös sen, onko aktiivimallissa oikeasti tavoitteena ollut työllistäminen vai jokin aivan muu.  Esimerkiksi budjettisäästöt.

Tarvittaessa debattia voidaan laajentaa, mukaan voidaan kutsua myös ammattijärjestöjen edustaja, yrittäjien edustaja ja työttömien edustaja.  Tämä kuitenkin jääköön jutun mahdollisesti tekevän toimittajan harkintavaltaan.

Itse toimin hallituksen puheenjohtajana välityömarkkinoilla toimivien etujärjestö Tasavallan Harjoittelijat ja Tukityöllistetyt THT ry:ssä.