Työttömyyden laajat kustannukset yhteiskunnalle

Tässä raportissa arvioidaan työttömyydestä syntyvien suorien kustannusten, kuten työttömyysturvan, työvoimapalvelujen ja työllistämistoimenpiteiden, lisäksi epäsuoria kustannuksia, kuten verotulojen menetystä, sosiaali- ja terveyspalvelumenoja sekä työttömien tulonmenetystä.

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-645-4