Työttömyyskatsaus 5/2017

Kierrokset sen kun lisääntyvät hallituksen koettaessa keksiä yhä nöyryyttävämpiä keinoja työttömien rankaisemiseksi. Jos eivät aktiivimalli ja osallistumistulo olleet riittävän absurdeja, niin nyt tulee työelämäkokeilu!

“Kokeiluun osallistuva työtön työskentelisi työttömyysetuuden turvin enintään vuoden ajan joko kunnalla tai yksityisessä yrityksessä. Työelämäkokeilun päivittäinen kesto voisi olla vähintään neljä ja enintään kahdeksan tuntia päivässä ja viikoittainen kesto enintään viisi päivää.

Tämähän on vain kuntouttavan työtoiminnan lain muuttaminen laiksi työelämäkokeilusta; samalla poistettaisiin pienikin teoreettinen mahdollisuus, että kuntouttavan teettäminen yrityksissä olisi laitonta (nyt se on ollut, mutta rangaistusta ei ole kukaan saanut), ja palattaisiin taas mahdollisuuteen (ja tosielämässä vaihtoehdottomuuteen) teettää ilmaistyötä täydet kahdeksan tuntia viitenä päivänä viikossa.Työelämäkokeilu korvaisi nykyisen kuntouttavan työtoiminnan Raumalla, Porissa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Tuusniemellä elokuun alusta vuoden 2018 loppuun saakka. Kunnat ohjaavat kokeilujakson aikana työelämäkokeiluun kaikki sellaiset työttömät, jotka kuuluisivat normaalisti kuntouttavan työtoiminnan piiriin.” (Taloussanomat 18.5.2017)

Minna Närhi on tehnyt Lapin yliopistolle Pro Gradu -tutkielman otsikolla Velvoitetyöhön osallistuvan oikeudellinen asema; esimerkkinä kuntouttava työtoiminta, Se kannattaa lukea, kokonaisuudessaankin:

“Euroopan unionin tuomioistuin on lausunut että ”työntekijänä on pidettävä jokaista, joka tekee aitoa ja todellista työtä, eikä tällöin oteta huomioon sellaista työtä, joka on niin vähäistä, että sitä on pidettävä pelkästään epäolennaisena ja toisarvoisena”. Tuomioistuimen ratkaisun mukaan työtoimintakeskukseen otettua henkilöä voidaan lähtökohtaisesti pitää työaikadirektiivin ja

perusoikeuskirjan mukaisena ”työntekijänä”.”

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on hävinnyt hallitusohjelmista, ilmenee Helsingin yliopiston tutkimuksesta. 

“Tulokset viittaavat jopa niinkin hiljattain kuin vuosina 2014 ja 2015 tapahtuneeseen muutokseen. Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon liittyvien keskeisten käsitteiden vesittyminen ja poisjättö hallitusohjelmissa on tutkimuksen mukaan tapahtunut kokoomuksen Alexander Stubbin ja keskustan Juha Sipilän pääministeriaikoina.” (Savon Sanomat 15.5.2017)

Tähän voi päättää tällä kertaa.

(Julkaistu Oleskelijan päiväkirja -blogissa 28.5.2017)